НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ,

участващи  в преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

На 03.09.2021 г. от 11:30 до 17:00 часа в сградата на общинска администрация Берковица – на входа срещу ЦАО, на всички участници в предстоящото преброяване ще бъдат раздадени необходимите материали за преброяването, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти, служебни карти, съдържащи трите имена, служебен номер и снимка, както и защити, които показват, че картата е автентична. На всеки преброител ще бъде връчен  договор с предварително определени преброителни участъци.

Приканваме всички участници в преброяването да се явят на обявената дата 03.09.2021 г., а при невъзможност – на 07.09.2021 г. от 8:30 до 17:00 ч.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 г. МОЖЕ ДА ВИДИТЕ В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ

Всички преброители трябва да преминат задължително еднодневно обучение, на което ще им бъде разяснена преброителната карта, времето, в което могат да посещават домакинствата, как да реагират в различни ситуации, как да предпазват себе си и гражданите от COVID-19. Обучението ще бъде на 25 и 26 август 2021г., като часа и мястото на провеждане допълнително ще бъдат публикувани на сайта на Община Берковица.

В периода 18 септември – 3 октомври 2021 г. преброителите ще имат право да посещават домакинствата в техния преброителен участък от 8.00 до 20.00 ч., включително в събота и неделя. Те ще се легитимират със специално издадена от НСИ служебна карта.

От 7 до 17 септември, докато тече електронното преброяване, преброителите ще имат възможност да направят предварителен обход на преброителните си участъци, за да преценят сами как да разпределят времето си. Един преброител ще има възможност да поеме до 3 преброителни участъка в зависимост от броя на електронно преброените. Контрольорите ще следят работата и ще подпомагат по няколко преброители.

При Преброяване 2021 населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки ще съдържа приблизително 100 – 120 жилища и 250 – 300 лица. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъка в зависимост от преброените онлайн лица.

Заплащането е по вече определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище – 1.00 лв., а за преброена сграда – 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това са предвидени по 0.80 лева.

Заповед за определяне на цени/справки за извършване на дейностите по Преброяване 2021.

Списък на преброители и контрольори за обучение на 25 август 2021 г.

Списък на преброители и контрольори за обучение на 26 август 2021 г.

Връзка към обучителни материали

***********

ПРЕБРОЯВАНЕ  2021 ЩЕ СЕ СЪСТОИ В ПЕРИОД 7 септември – 3 октомври

Министерският съвет на свое заседание прие Решение преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0,00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20,00 часа на 3 октомври 2021 г.
Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0,00 часа на 7 септември 2021 г. до 24,00 часа на 17 септември 2021 г.
Преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител ще се извърши от 8,00 часа на 18 септември 2021 г. до 20,00 часа на 3 октомври 2021 г.
Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на преброяването, ще се отнасят към 0.00 часа на 7 септември 2021 г., което е т.нар. „критичен момент на преброяването“.
Промяната в периода на провеждане на Преброяване 2021 се налага поради епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещение на домакинствата и жилищата.
Периодът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 2017/712 на Комисията най-голямото изчерпателно статистическо изследване да се осъществи през настоящата 2021 г. в целия Европейски съюз.

***********************************
ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на преброители, контрольори и придружители за преброяване
на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Община Берковица стартира процедура по набиране на преброители, контрольори и придружители за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.
Кандидатите трябва да са пълнолетни лица, с минимална степен на завършено образование – средно. С предимство при подбора ще бъдат завършилите висше образование и студентите във висшите учебни заведения, както и участвалите в предходни преброявания.
Необходими документи:
1.Заявление (по образец)
2.Автобиография (по образец)
3.Съгласие за обработка на лични данни/ образец/
4.Копие от диплома за завършено образование
5.Снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи)
6.Документ, удостоверяващ IBAN.
*Кандидатите само за „Придружител“ подават заявление (по образец) и документ, удостоверяващ IBAN.
Документи ще се приемат от 16.09.2020 г. до 30.10.2020 г. в сградата на Община Берковица, Център за административно обслужване (ЦАО), всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.
Общинска преброителна комисия за Община Берковица ще осъществи подбор на преброители, контрольори и придружители, както и на необходимия брой резерви до 20.11.2020 г.
Списък на одобрените кандидати ще бъде публикуван на официалния сайт на Община Берковица, секция „Преброяване 2021“ и обявен на информационно табло пред ЦАО в сградата на Община Берковица.

******

Информация за обработка на лични данни Предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данни в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г., раздел 2, чл. 13

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДБОР НА ЛИЦАТА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ НАЗНАЧЕНИ ЗА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 година

*******

ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

prebro2021

       От 16 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.
В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в община Берковица в Център за административни услуги, за да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и от сайта на общината.
При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани преброители и контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.
Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.
Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

*******

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯПРЕЗ 2021 ГОДИНА – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОБХОД