РИБОЛОВ ЗА ДЕЦА И КИНОЛОЖКА ИЗЛОЖБА ПО ПОВОД 1. ЮНИ – МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО

Тази година състезанието се проведе в района на Горския разсадник в местността Ашиклар, с любезното съдействие на Държавно горско стопанство – Берковица, Ловно-рибарското дружество „Сокол” и с финансовата подкрепа на Община Берковица. Гости на проведеното състезание ...

Continue reading

ГРУПА „МЕЧЕ” ОТ ДГ „ЗВЪНЧЕ“ СЕ СБОГУВА С ДЕТСКАТА ГРАДАИНА

С невероятен празник, сътворен от учителите и децата на група „Мече“ по особено тържествен начин бъдещите първокласници се разделиха с детската градина.Под формата на игри, съчетани с танци и приказно красив декор, малките мечета показаха на своите родители, приятели и гости колко много умеят и колко много позна...

Continue reading

БЕРКОВИЦА ПОЧЕТЕ ПАМЕТТА НА БОТЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ

Точно в 12 часа в Берковица прозвучаха сирените и всички жители и гости на града сведоха глава в знак на преклонение пред подвига на загиналите за свободата и независимостта на Родината.На церемония, организирана от Община Берковица и Музеен комплекс, пред паметника на Христо Ботев бе почетена паметта му и тази ...

Continue reading

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ 1 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО

Скъпи деца,Приемете моите сърдечни поздрави по случай 1 юни - Международния ден на детето!Днес е вашият най-слънчев, най-весел и жизнерадостен празник, защото е посветен на вас, децата от целия свят.Вашите усмивки, светлините в детските ви очи, правят този ден вълнуващ и незабравим и за нас, възрастните.Вие сте ...

Continue reading

КАЛЕНДАР НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ СЪБИТИЯ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2024

1 ЮНИ  (събота)МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТОТРАДИЦИОНЕН ДЕТСКИ ТУРНИР -„ДЕТЕТО РИБОЛОВЕЦ МОЖЕ БЕЗ ДРОГА“ иКИНОЛОЖКА ИЗЛОЖБА ЗА ЛОВНИ, СЛУЖЕБНИ И ДЕКОРАТИВНИ КУЧЕТА.Място: Горски разсадник, ул. „Ашиклар“.Регистрация на участниците: 8:30 ч. – 9:30 ч.Начало: 10:00ч. ДЕТСК...

Continue reading

КЦ „ЙОРДАН РАДИЧКОВ” – БЕРКОВИЦА БЕШЕ ДОМАКИН НА ИСТОРИЧЕСКО ЧЕТЕНЕ

На 29.05.2024 г. Община Берковица, ПГ „Иван Панов” – Берковица и Музеен комплекс – Берковица организираха историческо четене на тема: „Пътят на времето – научени уроци”. В Културен център „Йордан Радичков” – Берковица пред съученици, родители и съграждани, учениците ...

Continue reading

ДЕН НА КМЕТА

Днес, 31 май 2024 година, от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Берковица се проведе среща на Кмета на Община Берковица Радослав Найденов с кметове и кметските наместници на населените места в общината за м. май при следния дневен ред: 1.Среща с кмета на община ...

Continue reading

ИНТЕНЗИВНА РАБОТА С РОДИТЕЛИ В ДГ „ДЕТЕЛИНА“, С. ЗАМФИРОВО ПО ПРОЕКТ № BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

Реализирани бяха 3 групови форми за интензивна работа с родители:   Участие на родителите в съвместна дейност с учителите по почистване, освежаване и боядисване на външна площадка по Безопасност на движението по пътищата.

Continue reading

ДПЛД С.БИСТРИЛИЦА СЕ РАДВА НА НОВО ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ

С нов конвектомат, картофобелачка, зеленчукорезачка, миялна машина, саламандър грил, 20 броя тави, помощна маса и кухненски шкаф се оборудваха в Дома за пълнолетни лица с деменция в с. Бистрилица.С подмяната на амортизираното кухненско обзавеждане и оборудване с ново ще се повиши качеството на предоставените усл...

Continue reading

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ТЕСТ НА СИРЕНИТЕ ЗА РАННО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА 2 ЮНИ 2024 ГОДИНА

Уважаеми съграждани, Община Берковица Ви уведомява, че на 02.06.2024 година в 12:00 часа, в продължение на две минути ще се проведе тренировка със задействане на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението с излъчване на акустичен сигнал „Въздушна...

Continue reading