Питания, отговори и отчети

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ гр. БЕРКОВИЦА ЗА 2021 година - приет с реш. 1100/прот. 53 от 29.07.22г. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ ГРАД БЕРКОВИЦА ЗА 2021 г. ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА - приет с реш. 1102/...

Continue reading