ВРЪХ СРЕДЕН КОМ

Връх Среден Ком се намира на изток от връх Голям Ком и се състои от три връхчетаqкато най-високото определя и височината на върха - 1935 м.От тях на север се открива панорамна гледка към част от Берковския Балкан, който прави завой на северозапад - множество красиви била, долината, разположена на територията на ...

Continue reading