Образование

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА - приета с решение №575 от Протокол №28/26.03.2021 г. Приложение №1 към Система за приемане на учени...

Continue reading

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН ПАНОВ”

Адрес: гр. Берковица, 3500 ул. „Д-р Иван Панов“ 2 Тел. директор: Григор Григоров – 0953/88104, 0889624318 Тел. канцелария: 0953/88031 E-mail: info-1202000@edu.mon.bg Сайт: https://www.ipanov.comИстория–Незапомнено откога, при черквата в нашия град е имало една по-голяма стая, където се събирали ученици, свещеници и учители, които да ...

Continue reading