ПРИЕМЪТ ЗА БЕЗПЛАТНИТЕ ИТ ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В БЕРКОВИЦА СЕ УДЪЛЖАВА ДО 12 ОКТОМВРИ

ПРИЕМЪТ ЗА БЕЗПЛАТНИТЕ ИТ ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В БЕРКОВИЦА СЕ УДЪЛЖАВА ДО 12 ОКТОМВРИ

Ученици от 5-7 клас могат да кандидатстват за програмата „Дигитални науки“ и да се подготвят за професиите на бъдещето Училищна Телерик Академия - най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици, ще приема кандидатури на ученици в 5-7 клас за обуч...

Continue reading