АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ “ЗЕЛЕНА СИСТЕМА”

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение 2046 Експертна оценка н...

Continue reading