Кръгла маса на тема "Организиране на приобщаваща среда за деца и ученици със СОП"

ПРОВЕДЕ СЕ КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА “ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СОП”

На 29.03.2023 г. в Заседателната зала на ОбА - Берковица се проведе кръгла маса на тема „Организиране на приобщаваща среда за деца и ученици със специални образователни потребности”. Събитието бе организирано от ресурсните специалисти от РЦПППО – Монтана, работещи на територията на община Берковица. Гости и учас...

Continue reading