МЕСТНОСТ МОЧУРИЩЕ

Местността Мочурище е ливада, която се намира между върховете Малък, Среден и Голям Ком по веригата югоизток-северозапад и връх Краставец на югозапад. От Мочурище води началото си Гинска река, която по течението си след град Годеч е позната като река Нишава. От местността водата се просмуква под почвата и през Ф...

Continue reading