ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС – 19.02.2024

ДООБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИВ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет-Берковица на 19 февруари 2024 г. /по...

Continue reading

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 26 ЯНУАРИ 2024 г.

Списък_материали_сесияИзтегляне СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА...

Continue reading

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Отчети

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022/2023г. в ОБЩИНА БЕРКОВИЦА - приета с реш. 1504/прот. 73 от 28.07.23г. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БЕРКОВИЦА ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2023 ГОДИНА, ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА 2024 ГОДИН...

Continue reading

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

Днес, 08 декември 2023 година се проведе заседание на Общински съвет – Берковица при следния дневен ред : 1. Докладни записки. 2. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси

Continue reading

ДНЕВЕН РЕД НА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС – 08.12.2023 г.

ДООБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИВ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА             На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Общински съ...

Continue reading

Лого Община Берковица

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС

ДООБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИВ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица, свиквам извънредно заседание на 23 ноември 2023 г. /четв...

Continue reading

Лого Община Берковица

ДНЕВЕН РЕД НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОНОВОИЗБРАНИТЕОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИИ КМЕТОВЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ЗМСМАВ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,На основание Заповед № РД-18-76 от 03.11.2023 година на Областен управител на област Монтана и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ...

Continue reading

Лого Община Берковица

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 20.09.2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА18 септември 2023 г. (понеделник) - 14:00 часа 1.Докладна РД-92-00-2706 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2022 година;2.Докладна РД-92-00-271...

Continue reading

Лого Община Берковица

ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНА СЕСИЯ НА 20.09.2023 г.

ДООБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИВ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет - Берковица на 20 се...

Continue reading