Лого Община Берковица

ЦОП – ГР. БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” – 1 Щ. БР.

Основни функции: 1.Превенция на изоставянето на деца и лица в риск и настаняването им в институции. Разработване и изпълнени на информационни и подкрепящи програми. 2.Подкрепа и консултиране на деца и семейства от общност...

Continue reading