Лого Община Берковица

ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СПОРТНА ЗАЛА – ГР. БЕРКОВИЦА

На 11.04.2023 година, Община Берковица подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Местна инициативна група Берковица и Годеч и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект BG06RDNP00...

Continue reading