5 УЧИЛИЩА ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КАНДИДАТСТВАХА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНИТЕ СИ БАЗИ

Приключи срокът за кандидатстване по програма, финансирана от МОН, за изграждане и основен ремонт на спортни площадкии физкултурни салони в държавните и общинските училища. 5 училища от Община Берковица имат възможност да получат финансиране от Министерството на образованието и науката за модерни спортни бази, с...

Continue reading

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 19.2-6.4

Обява за прием на проектни предложенияпо процедура BG06RDNP001-19.380 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“,финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Continue reading

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 19.2-6.4

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.380 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“,финансирана по Програма за развитие на...

Continue reading

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 19.2-8.6

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.726 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“...

Continue reading

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.725 „МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ – МЯРКА 19.2-4.1

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.725 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“, финансирана по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Continue reading

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.380 „МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“- МЯРКА 19.2-6.4

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.380 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Continue reading