Лого Община Берковица

ПОКАНА

Уважаеми съграждани, административното ръководство и екипа за изпълнение и управление на Проект „Грижа в дома в община Берковица”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз по Процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, Ви кани на представяне на Пр...

Continue reading

Подбор на кандидати

ЗАПОЧНА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА“

На 8.02.2023 година започна подбор на персонал за длъжността „Домашен помощник“ по проект № BG05SFPR002-2.001-0115-С01 „Грижа в дома в Община Берковица”. Провеждането на подбора ще премине в два етапа – подбор по документи и интервю с одобрените по документи кандидати.Получените заявления са 58, от които ще бъда...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА 33 НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ„ГРИЖА В ДОМА“

Община Берковица, в качеството си на бенефициент по проект „Грижа в дома в община Берковица“, финансиран по Договор № BG05SFPR002-2.001-0115-C01 от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ+ обявява, че приема документи за извършване на подбор на персонал за предоставяне...

Continue reading

проект Грижа в дома

ПРОЕКТ “ГРИЖА В ДОМА” СТАРТИРА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

В края на месец декември 2022 година, Община Берковица получи одобрение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси”, 2021-2027 г.На 19.01.2023 година официално беше подписан договор между Община Бер...

Continue reading