РЕШЕН Е КАЗУСЪТ С ЧАСТНИЯ ИМОТ В РЪГБИ ТЕРЕНА НА ОБЩИНСКИ СПОРТЕН КОМПЛЕКС-БЕРКОВИЦА

На днешното заседание Общински съвет-Берковица единодушни прие докладната от кмета Радослав Найденов за промяна характера на собственост на имота в ръгби терена на общинския спортен комплекс от частна общинска в публична общинска собственост и обявяването на Спортното игрище за „Обект от първостепенно значение“,...

Continue reading