СИНИЯТ ВИР

Намира се в долината на река Шабовица на 3 км югозападно от град Берковица. В скалите водата е издълбала вир, а водата в него се синее, защото дълбочината е повече от един метър и в нея се отразява небето. За региона се характерни кестеновите дървета, които са гордост за берковчани.

Continue reading