Обучение на лица предоставящи социална услуга "Асистенска покрепа"

ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Обучение и супервизия на лица, ангажирани с предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в община Берковица беше проведено на 13.09.2022 година в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица.По време на обучението бяха обхванати следните теми:

Continue reading