Реконструкция спортна зала

ПРЕДСТОИ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СПОРТНАТА ЗАЛА В БЕРКОВИЦА

Обновяването на спортната зала вече е в ход. Реализирането на обекта е от изключителна важност за града, тъй като съществуващата в момента спортна инфраструктура не отговаря на нуждите са спортуващите, нито на съвременните изисквания за провеждане на спортни дейности. На 16.06.2023 г., кметът Димитранка Каменова...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СПОРТНА ЗАЛА – ГР. БЕРКОВИЦА

На 11.04.2023 година, Община Берковица подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Местна инициативна група Берковица и Годеч и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект BG06RDNP00...

Continue reading