Лого - Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-2822 (09) от 27.09.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 въ...

Continue reading

Лого - Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо ЕФПП-70-00-51(30) от 27.09.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 1 от За...

Continue reading

Лого - Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ § 4,АЛ. 2 ОТ ДР НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

До:Георгия Николова Димитрова, ул. "Марин Дринов №1, вх. Б, ет. 4, ап. 8, гр. МонтанаБиляна Пламенова Петкова, ул."Медковец" №9, гр. СофияСтефан Пламенов Петков, ул."Медковец" №9, гр. СофияМарийка Николова Маринова, бул. "Княгиня Мария Луиза" №120, вх. А, ет. 1, ап. 1Витко Георгиев Видов, ул. "Голаш" № 14, гр. С...

Continue reading

Лого - Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-3450 (4) от 26.09.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 във...

Continue reading

Лого - Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦАО Б Я В Л Е Н И Еизх.Nо УОСГ-94-00-4394 (10) от 19.09.2022г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.127, ал.1 във връзка с чл.136, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,...

Continue reading

Лого - Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦАО Б Я В Л Е Н И Еизх.Nо УОСГ-94-00-4394 (11) от 13.09.2022г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал.3 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересован...

Continue reading

Лого - Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК:До Зоя Атанасова, ж.к. Меден Рудник бл.9, ет. 1, ап. 4 гр. Бургас ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦАО Б Я В Л Е Н И Еизх.Nо УОСГ-94-00-2915 (08) от 12.08.2022г.

Continue reading

Лого - Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦАО Б Я В Л Е Н И Еизх.Nо УОСГ-94-00-3449 (3) от 15.09.2022г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал.3 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересовани...

Continue reading