УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ „ВиК – БЕРКОВИЦА“

„ВиК – Берковица“ ЕООД уведомява своите потребители, че ще се извърши подмяна и присъединяване на главен водопровод на ул. „Калето“. Поради това е възможно да бъде намалено налягането в целия град до края на работния ден на 27.05.2024 г. „ВиК – Берковица“ се извинява...

Continue reading

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ „ВиК – БЕРКОВИЦА“

„ВиК – Берковица“ ЕООД уведомява своите потребители, че поради запушени и компрометирани участъци от канализационната мрежа на кв. „Раковица“, ще бъде спряно водоподаването от 08:00 ч. на 17.05 до края на работния ден в целия квартал, с цел оглед, анализ и предприемане на мерки за отстраняване. Поради това е въз...

Continue reading

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ „ВиК – БЕРКОВИЦА“

„ВиК – Берковица“ ЕООД уведомява своите потребители, че започва подмяна на критични участъци в ж.к „Заряница“, моста при ЛПГ и ул. „Заряница“, за да се разреши проблемът с налягането и честото спиране на вода в квартала. Ще има временно спиране на водоподаването от д...

Continue reading

важна информация

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ “ВиК – БЕРКОВИЦА”

Във връзка със силно намаляване на дебита на водоизточниците в Балкана поради продължителното засушаване, ВиК - Монтана е в невъзможност да осигури нормално водоподаване към с. Песочница.За снабдяване на населението с вода, Община Берковица ще осигури водоноска и питейна вода в центъра на селото на 31.10.2023 г....

Continue reading

важна информация

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ “ВИК – БЕРКОВИЦА”

„ВиК – Берковица“ ЕООД, в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица уведомява, че поради отстраняване на водопроводна авария на главен водопроводен клон в района на жк "Изгрев", гр. Берковица, ще бъде спряно водоподаването в района на жк. "Изгрев" и промишлена зона до...

Continue reading

Лого Община Берковица

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ “ВиК – БЕРКОВИЦА”

Във връзка с поднесена по некоректен начин информация в социалните мрежи, целяща да заблуди обществото, "ВиК - Берковица" уведомява следното:За село Ягодово - увеличената консумация на вода през почивните дни довежда до намаляване на водата във водоема. В първия работен ден от седмицата налягането на водата пост...

Continue reading