Земеделие

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕза отдаване под наем за срок от 9-девет стопански години на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) в община Берковица, област Монтана, считано от сто...

Continue reading

Отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2024-2025 г.

ПРОТОКОЛИ ОТ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА СТОПАНСКАТА 2024/2025 Г. ПО ЧЛ.37И, АЛ.4 И АЛ.6 ОТ ЗСПЗЗ ПО ЗЕМЛИЩА, ПУБЛИКУВАНИ НА 16.04.2024 Г. Землище гр. БерковицаЗемлище с. БокиловциЗемлище с. БързияЗемлище с. ЗамфировоЗемлище с...

Continue reading