„ФЕСТИВАЛ НА МЕСТНИТЕ ХРАНИ, ОБИЧАИ И ЗАНАЯТИ“ ОРГАНИЗИРАН ОТ СДРУЖЕНИЕ „МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25 ЮНИ 2024 Г., В ГРАД ГОДЕЧ.

Кулинари от Берковица и Годеч готвиха традиционни местни гозби пред жителите и гостите на града - сватбарска баница със сирене, ориз с туршия, пълнени чушки с боб, лозарски боб, постни чушки с орехи и ориз, мекици и сладка баница бяха само част от вкусотиите, които присъстващите имаха възможност да дегустират.

Continue reading

ФЕСТИВАЛ НА МЕСТНИТЕ ХРАНИ, ОБИЧАИ И ЗАНАЯТИ

Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“ кани всички ценители на българския фолклор, традиции и занаяти, всички любители на кулинарното изкуство да се присъединят, като гости на фестивала.  Фестивалът ще се проведе на 25 юни 2024 г., от 16:00 часа, в град Годеч, площад...

Continue reading

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ МИГ-БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ, ДРАГОМАН

Управителният съвет на Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман свиква редовно общо събрание на 25.06.2024 г. от 14:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Годеч.

Continue reading

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Управителния съвет на Местна инициативна група - Берковица и Годеч свиква редовно общо събрание на 23.04.2024 г. от 13:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица.

Continue reading

УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЕРИОДА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 19.2-4.1

Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ на свое заседание, проведено на 31.01.2024 г. взе решение за удължаване периода на прием по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.725 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Проектните предло...

Continue reading

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ – БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ И ДРАГОМАН

ДОЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ„MИГ-БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ, ДРАГОМАН” ПОКАНАзапровеждане на Общо събрание УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет ...

Continue reading

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 19.2-6.4

Обява за прием на проектни предложенияпо процедура BG06RDNP001-19.380 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“,финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Continue reading

ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 19.2-7.6

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.720 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица ...

Continue reading

СДРУЖЕНИЕ МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ ОРГАНИЗИРА КОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаеми жители на Общини Берковица, Годеч и Драгоман,Каним Ви да вземете участие в организираната от МИГ конференция за представяне и обсъждане на разработената Стратегия за водено от общностите местно развитие.Конференцията ще се проведе на 18 септември 2023 г. (понеделник), от 10:00 часа в Берковица, малката ...

Continue reading