ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2024

Днес, 29.01.2024 година, в заседателната зала на Общинска администрация – Берковица, се състоя публично представяне и обсъждане на проектобюджет 2024 г.На представянето и обсъждането на проекта за Бюджет 2024 г. присъстваха Иван Кирилов – Председател на ОбС – Берковица, Радослав Найденов – кмет на Община Беркови...

Continue reading

Лого Община Берковица

ГФО и ОДИТНИ ДОКЛАДИ

ГФО за 2022 година и одитен доклад ГФО за 2021 година и одитен доклад ГФО за 2020 година и одитен доклад Приложение към ГФО 2019 г. Отчет за касово изпълнение, средства от ЕС и чужди средства за 2019 г. ОПР за 2019 г. Баланс за 2019 г. Одитен доклад за заверка на ГФО на Община Берковица за 2019 г.

Continue reading

Лого Община Берковица

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Отчет капиталови разходи м. май 2024 г. Отчет капиталови разходи м. април 2024 г. Отчет капиталови разходи м. март 2024 г. Отчет капиталови разходи м. декември 2023 г. Отчет капиталови разходи м. ноември 2023 г. Отчет капиталови разходи м. октомври 2023 г. Отчет капиталови разходи м. септември 2023 г. Отчет капиталови разходи ...

Continue reading

Лого Община Берковица

КАСОВИ ОТЧЕТИ

Касови отчети м. май 2024 г. Касови отчети м. април 2024 г. Тримесечни касови отчети към 31.03.2024 г. Касови отчети м. март 2024 г. Касови отчети м. февруари 2024 г. Касови отчети м. януари 2024 г. Тримесечни касови отчети към 31.12.2023 г. Касови отчети м. декември 2023 г. Касови отчети м. ноември 2023 г. Касови отчети м. ...

Continue reading

Лого община Берковица

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ 2024г. ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2024 г. СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2024 г. КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2024 г. ПРОЕКТ ПРИХОДИ 2024 г. ПРОЕКТ РАЗХОДИ 2024 г. ************************************* БЮДЖЕТ 2023г. Отчет за изпълнение на бюджета за 2022 г. ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮ...

Continue reading

Бюджет

Заповед за разпределение на средствата за 2018г. Заповед за разпределение на средствата за 2019 г. Заповед за разпределение на средствата за 2020 г. Заповед за разпределение на средства за 2021 г. Заповед за разпределение на средства за 2022 г. Заповед за разпределение на средствата за 2024 г.

Continue reading

Лого Община Берковица

Регистри

Регистър на язовирите собственост на Община Берковица Регистър на деца с таланти Регистър на сдруженията в община Берковица Регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация Регистър на технически паспорти Регистър на разрешения за строеж Регистър на одобрените ПУП Регистър на издадените актове за изработване на устройствени план...

Continue reading

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Постоянни комисии в Общински съвет

СПИСЪК НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА МАНДАТ 2023-2027 Постоянна комисия по местно самоуправление, граждански права, вероизповедания, eвропейска, етническа, демографска интеграция, молби и жалби на граждани 1. Зоя Иванова - председател 2. Пламен Гришев 3. Бисер Борисов 4. Деян Еленков 5. Цветостин Цветков Постоянна коми...

Continue reading